Monthly Archives: มกราคม 2013

รำวงมาตรฐาน

Advertisements

เพลงรำวงมาตรฐานและท่ารำ

 

เพลงและท่ารำที่ใช้ประกอบการเล่นรำวงมาตรฐาน 10 เพลง มีดังนี้

1. เพลงงามแสงเดือน
ใช้ท่า ชายและหญิง สอดสร้อยมาลา

UploadImage

งามแสงเดือนมาเยือนส่องหล้า   งามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำ (ซ้ำ)
เราเล่นเพื่อสนุก     เปลื้องทุกข์ให้วายระกำ
ขอให้เล่นฟ้อนรำ    เพื่อสามัคคีเอย.

2.เพลงชาวไทย
ใช้ท่า ชายและหญิงชักแป้งผัดหน้า

ชาวไทยเจ้าเอย    ขออย่าละเลยในการทำหน้าที่
การที่เราได้เล่นสนุก      เปลื้องทุกข์สบายอย่างนี้
เพราะชาติเราได้เสรี    มีเอกราชสมบูรณ์
เราจึงควรช่วยชูชาติ    ให้เก่งกาจเจิดจำรูญ
เพื่อความสุขเพิ่มพูน     ของชาวไทยเราเอย.

3.เพลงรำมาซิมารำ
ใช้ท่า ชายและหญิง รำส่าย

รำซิมารำ     เริงระบำกันให้สนุก
ยามงานเราทำงานจริงจริง    ไม่ละไม่ทิ้งจะเกิดเข็ญทุกข์
ถึงยามว่างเราจึงรำเล่น   ตามเชิงเช่นเพื่อให้สร่างทุกข์
ตามเยี่ยงอย่างตามยุค   เล่นสนุกอย่างวัฒนธรรม
เล่นอะไรให้มีระเบียบ    ให้งามให้เรียบจึงจะคมขำ
มาซิมาเจ้าเอ๋ยมาฟ้อนรำ   มาเล่นระบำของไทยเราเอย.

4.เพลงคืนเดือนหงาย
ใช้ท่า ชายและหญิง สอดสร้อยมาลาแปลง

ยามกลางเดือนหงาย     เย็นพระพายโบกพริ้วปลิวมา
เย็นอะไรก็ไม่เย็นจิต    เท่าเย็นผูกมิตรไม่เบื่อระอา
เย็นร่มธงไทยโบกไปทั่วหล้า     เย็นยิ่งน้ำฟ้ามาประพรมเอย

5.เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ
ใช้ท่า ชายและหญิง แขกเต้าเข้ารัง และ ผาลาเพียงไหล่

ดวงจันทร์วันเพ็ญ      ลอยเด่นอยู่ในนภา
ทรงกลดสดสี     รัศมีทอแสงงามตา
แสงจันทร์อร่าม    ฉายงามส่องฟ้า
ไม่งามเท่าหน้า    นวลน้องยองใย
งามเอยแสนงาม    งามจริงยอดหญิงชาติไทย
งามวงพักตร์ยิ่งดวงจันทรา    จริตกิริยานิ่มนวลละไม
วาจากังวาน    อ่อนหวานจับใจ
รูปทรงสมส่วน    ยั่วยวนหทัย
สมเป็นดอกไม้    ขวัญใจชาติเอย.

6.เพลงดอกไม้ของชาติ
ใช้ท่า ชายและหญิง รำยั่ว

(สร้อย) ขวัญใจดอกไม้ของชาติ      งามวิลาศนวยนาดร่ายรำ(ซ้ำ)
เอวองค์อ่อนงาม      ตามแบบนาฎศิลป์
ชี้ชาติไทยเนาว์ถิ่น      เจริญวัฒนธรรม
(สร้อย)
งามทุกสิ่งสามารถ    สร้างชาติช่วยชาย
ดำเนินตามนโยบาย     สู้ทนเหนื่อยยากตรากตรำ
(สร้อย)

7.เพลงหญิงไทยใจงาม
ใช้ท่า ชายและหญิง พรหมสี่หน้า และ ยูงฟ้อนหาง

เดือนพราว     ดาวแวววาวระยับ
แสงดาวประดับ    ส่องให้เดือนงามเด่น
ดวงหน้า     โสภาเพียงเดือนเพ็ญ
คุณความดีที่เห็น    เสริมให้เด่นเลิศงาม
ขวัญใจ    หญิงไทยส่องศรีชาติ
รูปงามพิลาศ   ใจกล้ากาจเรืองนาม
เกียรติยศ    ก้องปรากฎทั่วคาม
หญิงไทยใจงาม   ยิ่งเดือนดาวพราวแพรว

8.เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า
ใช้ท่า ชายและหญิง ช้างประสานงา และ จันทร์ทรงกลดแปลง

ดวงจันทร์ขวัญฟ้า     ชื่นชีวาขวัญพี่
จันทร์ประจำราตรี     แต่ขวัญพี่ประจำใจ
ที่เทิดทูนคือชาติ    เอกราชอธิปไตย
ถนอมแนบสนิทใน     คือขวัญใจพี่เอย.

9.เพลงยอดชายใจหาญ
ใช้ท่า ชาย จ่อเพลิงกาฬ หญิง ชะนีร่ายไม้

โอ้ยอดชายใจหาญ       ขอสมานไมตรี
น้องมาร่วมชีวี            กอบกรณีกิจชาติ
แม้สุดยากลำเค็ญ        ไม่ขอเว้นเดินตาม
น้องจักสู้พยายาม        ทำเต็มความสามารถ.

10.เพลงบูชานักรบ
ใช้ท่า ชาย จันทร์ทรงกลด / ขอแก้ว หญิง ขัดจางนาง / ล่อแก้ว

น้องรักรักบูชาพี่    ที่มั่นคงที่มั่นคงกล้าหาญ
เป็นนักสู้เชี่ยวชาญ     สมศักดิ์ชาตินักรบ
น้องรักรักบูชาพี่    ที่มานะที่มานะอดทน
หนักแสนหนักพี่ผจญ    เกียรติพี่ขจรจบ
น้องรักรักบูชาพี่    ที่ขยันที่ขยันกิจการ
บากบั่นสร้างหลักฐาน    ทำทุกด้านทำทุกด้านครันครบ
น้องรักบูชาพี่    ที่รักชาติที่รักชาติยิ่งชีวิต
เลือดเนื้อที่พลีอุทิศ    ชาติคงอยู่คงอยู่คู่พิภพ

ที่มา.http://www.artsw2.com/pottana/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=39